لوله بازکنی و تخلیه چاه ۲۴ ساعته در تمام مناطق تهران توسط شرکت رهگشا تهران امروز دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۴

گاز فاضلاب ترکیبی از گازهای معدنی است که با عملکرد غیرهوازی باکتریها(باکتریهایی که نیاز به اکسیژن ندارند) بر روی فاضلاب و لجن ایجاد میشود و ساده ترین مشکل آن، بوی تعفن برای اهالی یک خانه است. این گاز میتواند شامل آمونیاک، سولفید هیدروژن، متان، دی اکسید کربن، نیتروژن و هیدروژن باشد.

گاز فاضلاب چیست؟

گاز فاضلاب ترکیبی از گازهای معدنی است که با عملکرد غیرهوازی باکتریها(باکتریهایی که نیاز به اکسیژن ندارند) بر روی فاضلاب و لجن  ایجاد میشود و ساده ترین مشکل آن، بوی تعفن برای اهالی یک خانه است. این گاز میتواند شامل آمونیاک، سولفید هیدروژن، متان، دی اکسید کربن، نیتروژن و هیدروژن باشد.

 

چه چیز بوی بد فاضلاب را ایجاد میکند؟

مقصر اصلی این بو سولفید هیدروژن است؛ هر چند در موارد نادر آمونیاک را هم باید مورد توجه قرار داد. بقیه گازهای ذکر شدهبی بو هستند. آستانه بو یا پایین ترین غلظتی از هیدروژن سولفوره که قابل استشمام است رقمی بین یک هزارم و یک صدم قسمت در میلیون است که عددی بسیار کوچک است. برای درک بهتر باید گفت که در یک مقیاس خطی، یک قسمت در میلیون مانند یک سانتیمتر در ده کیلومتر است.

 

آیا تماس این گاز با افراد برای آنها مضر است؟

اگر چه گاز هیدروژن سولفوره سمی است اما برای افرادی که با غلظتهای معمول این گاز در منازل مواجه هستند، صدمه رسان نیست. مطالعات نشان داده که در غلظتهای بالای 150 قسمت در میلیون، این گاز دارای تاثیرات افسردگی روی سلسله اعصاب مرکزی است. این میزان بین 15000 تا 150000 برابر مقدار قابل شناسایی توسط اغلب افراد است. هیچ گازی در فاضلابروها به غلظتی تولید نمیشود که برای افراد ساکن خطرناک باشد.

با این حال اگر کسی در تونل یا چاهی حاوی فاضلابی وارد شود که تحت تجزیه بی هوازی قرار گرفته است، احتمال مسمومیت او کم نیست.

 

چگونه گاز فاضلاب وارد منزل میشود؟

تنها راهی که گاز فاضلاب میتواند از آن وارد منزل میشود لوله فاضلاب است. این اتفاق زمانی روی میدهد که در لوله کشی منزل اشتباهی رخ داده باشد. رایج ترین نقص در سیستم لوله کشی وجود زهکشهایی است که شترگلو ندارند؛ مخصوصا زمانی که این زهکشها در زیر زمین یا اتاق تاسیسات باشد. از سال 1970 شهر ماریون یک برنامه ی بازرسی لوله کشی را اجرا کرد و بعد از آن تاریخ به هیچ خانه ای اجازه نداد که به علت نداشتن شترگلو، ایجاد مشکل کنند. اگر خانه شما قدیمیتر است(منظور کشور ما نیست) زهکشهای کف ساختمان شما ممکن است شترگلو داشته باشند و ممکن است نداشته باشند.

راههای دیگری که گاز فاضلاب میتواند از آنها وارد منزل شود عبارتند از:

۱- شترگلوی خشک: اگر در یک خط زهکش شترگلویی باشد که اغلب از آن استفاده نمیشود، آب شتر گلو تبخیر شده و بخشی از آن دچار شکستگی میشود.

۲- شترگلوی آسیب دیده: مشخص است که اگر شترگلو دچار ترک خوردگی باشد و به آب اجازه خروج بدهد، باز هم قسمتی از شترگلو صدمه میبیند.

۳- خط زهکش آسیب دیده: اگر خط زهکش مابین خط اصلی فاضلاب و شتر گلو آسیب دیده، بشکند یا ترک بخورد هیچ چیز نمیتواند مانع از این شود که گاز فاضلاب از ترک یا شکستگی موجود در خط لوله خارج شود. از طرف دیگر خط زهکش آسیب دیده ممکن است به فاضلاب زهکش اجازه دهد که به داخل پی یا زیرزمین خانه شما پس بزند و شما را با بوی تعفن فاضلاب تجمع یافته فاضلابرو مواجه گرداند.

۴- تهویه گرفته یا آسیب دیده: سیستم تهویه لوله کشی طوری طراحی شده که اختلاف فشار ایجاد شده توسط جریان فاضلاب را در کل لوله کشی یکنواخت نگه دارد و این اجازه را به گازهای فاضلاب بدهد که توسط تهویه از سیستم لوله کشی به اتمسفر بالای خانه رها شوند. وجود مدخلهای بدون شترگلو در سیستم لوله کشی خانه، ممکن است از طریق این محلهای ورود، گازها را به داخل منزل رها سازد.

اگر تهویه گرفته باشد و یا منزل فاقد تهویه باشد، فشارهای غیر یکنواختی که برای رفع مشکل طراحی شده اند ممکن است آب را به خارج از شترگلو هدایت کنند که قسمتی از شترگلو تخریب گردد.

 

چگونه گاز در فاضلابرو تولید میشود؟

زمانی که اگسیژن وجود نداشته باشد رادیکال سولفات(SO4) به آب و سولفید هیروژن تبدیل میشود. مطالعات دانشمندان نشان داده که در فاضلاب تازه، هیدروژن سولفوره برای دو تا سه روز تولید نمیشود اما در گذر زمان و یا در تصفیه خانههای فاضلاب تولید هیدروژن سولفوره به طور معمول اتفاق میافتد.

با این حال بعضی از محیطها شرایط مناسب را برای تولید هیدروژن سولفوره در فاضلابروها فراهم میکنند. برخی از این محیطها عبارتند از:

۱- لایه آهکی پوشش دهنده فاضلابرو که در زیر خط جریان آب قرار گرفته است. اگرچه ضخامت این لایه تنها چهار دهم اینچ است، اما سه چهارم آن که به لوله فاضلابرو نزدیک تر است فاقد اکسیژن است و در آن هیدروژن سولفوره تولید میشود.

۲- لجن ته نشین شده در لوله فاضلابرو محیط مناسبی برای تولید هیدروژن سولفوره است.

۳- اگر مشکلی در جریان فاضلاب فاضلابرو بوجود بیاید(گرفتگی جزئی یا کلی فاضلابرو و یا دیگر مشکلات)، فاضلاب به خوبی حرکت نمیکند؛ در این حال میزان اکسیژن به اندازه ای پایین میآید که هیدروژن سولفوره میتواند در فاضلاب تولید گردد.

نکته مهمی که باید به خاطر داشت این است که دریچههای سیستمهای فاضلاب در زمان خاصی شرایط تولید گاز در فاضلابرو را فراهم میکند.

 

در زمان تشکیل گاز در فاضلابرو چه کاری میتوان انجام داد؟

اگر سولفید هیدروژن مشکلی محلی است(نزدیکی تصفیه خانهها یا ایستگاههای پمپاژ فاضلاب) اکسید کنندهها میتوانند برای بالا بردن قابلیت اکسیداسیون-احیا اضافه شوند. اکسید کنندهها میتوانند کلر، اکسیژن، پراکسید هیدروژن، پرمنگنات و مواد دیگر باشند.

اگر مشکل در سیستم جمع آوری فاضلاب، جزیی است، میتوان با شستشوی یکباره و ناگهانی فاضلابروها میزان جریان را زیاد کرده و گرفتگیها و ته نشستها را برطرف کرد. هرچند این روش قطعی نیست و تنها قادر است مشکلات حاد را تخفیف دهد.

 

برای خارج کردن بوها از خانه چه  کار باید کرد؟

بهترین کار این است که مشکل سیستم لوله کشی را پیدا کرده و آن را برطرف نمود. اگر زهکشهای کف ، شترگلو ندارند آن را کارگذاری نمایید؛ زیرا مسدود کردن ساده زهکش عاقلانه نیست. در این حالت آبی که وارد زیر زمین یا اتاق تاسیسات میشود جایی برای رفتن ندارد و به داخل خانه جریان پیدا میکند. در هیچ حالتی یک لوله کش مجرب نمیتواند میانبر زدن سیستم را پیدا کند و توصیه کند که چطور مشکل را با استفاده از راه حلی اختصاصی برطرف نمایید.

 

شترگلو چیست؟

شترگلو یک وسیله U شکل است که جنس آن متناسب با جنس لوله است؛ این وسیله با استفاده از فاضلاب عبوری از آن جلوی نشت گاز را میگیرد. پس از هر بار استفاده از آب مقداری از فاضلاب به عنوان پوشش درون شترگلو باقی میماند و اجازه نمیدهد که گاز فاضلاب از منافذ زهکش به داخل خانه نفوذ پیدا کند.

 

چطور میتوان فهمید که زهکشهای کف خانه شتر گلو دارند؟

مقداری آب داخل مدخل فاضلاب بریزید(دست کم دو گالن) و با چشم پایین رفتن آب را مشاهده کنید. اگر ایستادگی و تاخیری در پایین رفتن آب قابل ملاحظه بود(بطوری که لوله را پر میکند) زهکش شترگلو دارد. شرایط را دوباره دو ساعت بعد کنترل کنید تا از بیرون نزدن آب مطمئن شوید.

اگر ایستادگی و تاخیر آب مشاهده نشد، یا زهکش شترگلو ندارد و یا شترگلو در جای دیگر خط قرار گرفته است. اگر بویی استشمام میکنید، مقداری آب را داخل مدخل بریزید و بو را یک ساعت بعد کنترل کنید. اگر هنوز بو وجود دارد به احتمال زیاد شترگلو وجود ندارد.

 

منبع: پایگاه اینترنتی پارسینه